EN | SV

a
Innovation i fokus på inspirationsresa till Israel

Innovation i fokus på inspirationsresa till Israel

För att lära mer, bli inspirerad och skapa nya relationer för framtiden har The Hamrin Foundation arrangerat en inspirationsresa till Israel. Med på resan fanns ledare från Herenco, The Hamrin Foundation och externa gäster. I oktober 2021 bjöd The Hamrin Foundation in...
Hamhus förvärvar fastighet i centrala Jönköping

Hamhus förvärvar fastighet i centrala Jönköping

Fastighetsbolaget Hamhus har förvärvat fastigheten Hackspetten 7 på Väster i centrala Jönköping vid Juneporten av Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen har ägt fastigheten i över 100 år. Fastigheten är en blandfastighet byggd 1964 med butiker, kontor och...