EN | SV

a

Senaste nyheter från

The Hamrin Foundation

 

Juni 10, 2024

Från 1 juli stödjer The Hamrin Foundation Medier & demokratis grundverksamhet. 

Medier & demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokratirelaterad samhällsforskning. Målet är att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Framträdande områden är experimentella forskningsprojekt, data- och AI-relaterad medieutveckling, medie- och informationskunnighet samt kunskapsspridning och nätverksbyggande.

Medier & demokratis utgångspunkt är den historiska omvandlingen av medielandskapet. Digitaliseringen har revolutionerat möjligheterna att producera, publicera och konsumera medieinnehåll och de traditionella och publicistiskt drivna nyhetsmedierna har inte längre samma dominerande och samlande roll.

”Medier & demokratis inriktning är tvärande samverkan inom forskning och innovation, vilket ligger helt i linje med stiftelsens ändamål”

Hanna Ståhl, vd The Hamrin Foundation

 

Martin Holmberg, programansvarig, Medier & Demokrati

April 16, 2024

Benjamin Hartmann får forskarstipendium

Vi är glada att kunna presentera Benjamin Hartmann som en stolt mottagare av vårt forskarstipendium som personligt stöd för hans forskningsverksamhet. Benjamins forskningsintresse kretsar kring marknadsföring och konsumtionskultur och undersöker gränslandet mellan marknader, konsumtion och samhälle. Olika typer av medier, mediekonsumtion och medialiserade samhällsdebatter är en integrerad del av denna skärningspunkt.

 

Jag är så glad och hedrad över att få detta prestigefyllda stipendium, det betyder mycket för mig och kommer i hög grad att bidra till att vidareutveckla mitt internationella forskarnätverk, inspireras av andra forskningsmiljöer och ge mig möjlighet att utveckla min forskning mer självständigt och långsiktigt, säger Benjamin. Förr i tiden finansierade The Hamrin Foundation min doktorandtjänst vid Media Management and Transformation Centre vid Jönköping International Business School och utan den positionen skulle jag förmodligen ha ett helt annat liv. Den här stiftelsen bryr sig verkligen om forskning och förstår dess värde i samhället och ligger mig varmt om hjärtat.”

April 8, 2024

The Hamrin Foundation har glädjen att  meddela att Prof. Daniel Hjorth, Lunds Universitet, har beviljats medel för  ‘The Hamrin Foundation Visiting Researcher Programme.

Det 3-åriga programmet, som inleddes 2024, möjliggör kortare besök av forskare vars arbete bidrar till det nya multidisciplinära Centre for Aesthetics and Business Creativity (ABC), som inrättats och leds av prof. Hjorth. ABC-centret syftar till att stärka företagsforskningens förmåga att utveckla ett kreativt “samtal” med humaniora och konst, med implikationer för utbildning och praktik.

–”ABC är tänkt att ge fart åt en välbehövlig utveckling av företagsekonomin, eftersom den är forskningsmässigt avgränsad och utbildningsmässigt utlärd, så att den får mer resonans med en mycket mer kreativ, kulturell och – ja – estetisk samtida ekonomi”, säger Daniel Hjorth.

 

Oscar Guermouche and Lovisa Hamrin. Photo: Vandalorum

May 30, 2023

In the fusion between industry, art and academia, answers to society’s questions are sought

The Hamrin Foundation initiates interdisciplinary projects that seek answers and concrete solutions to societal issues. A clear example of this is a unique collaboration between The Hamrin Foundation, Royal Institute of Art, Stockholm School of Economic, and an industrial company in Småland.

May 15, 2023

Hanna Ståhl takes over as CEO of The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation creates interdisciplinary projects that move society, academia, and business. To develop the foundation’s operations, The Hamrin Foundation has recruited Hanna Ståhl as CEO – the first since the foundation was founded in 1986.

Oscar Guermouche and Lovisa Hamrin. Photo: Vandalorum

May 8, 2023

The Hamrin Foundation and Vandalorum introduce a new art and industry collaboration

In the spring of 2023, The Hamrin Foundation and Vandalorum will start an educational program unique to Sweden, where art and design students at Swedish universities collaborate with industries in Småland. 

April 20, 2023

Winners of The Hamrin Foundation Impact Scholarship 2022 focus their thesis on innovation, entrepreneurship, and sustainable energy

The Hamrin Foundation launched the Impact Scholarship in 2022. A scholarship for master’s thesis students who have made a significant contribution to society. In its first year, the scholarship has been awarded to two theses (four students) from Lund University and Blekinge Institute of Technology.

April 18, 2023

The Hamrin Foundation and Karlstad University in a new collaboration – new knowledge is created when research meets practice

The Center for Service Research (CTF) at Karlstad University researches services and value creation from a user perspective – often with the customer experience in focus. In collaboration with The Hamrin Foundation, CTF is now releasing a new seminar series…

April 13, 2023

World-leading antibiotic researchers receive prize for research communication by The Hamrin Foundation and Örebro University

Joakim Larsson, world-leading researcher in antibiotic resistance, will be the first to receive the new major Prize for outstanding research communication of SEK 100,000. The prize has been established by The Hamrin Foundation and Örebro University.

January 10, 2023

Hamrin Foundation launches scholarship for master students

The Hamrin Foundation aims to create real impact through projects and investments. Impact for academia, industry and society. Part of that is the Hamrin Foundation’s new Impact Scholarship, opening…

January 07, 2023

The Hamrin Foundation contributes to research on Sweden’s geo-economic conditions

The troubled geopolitical situation makes it urgent for the Entrepreneurship Forum to strengthen research and analysis on Sweden’s geo-economic conditions, competitiveness and long-term…