EN | SV

a
maj 24, 2022

Hamhus förvärvar fastighet i centrala Jönköping

Fastighetsbolaget Hamhus har förvärvat fastigheten Hackspetten 7 på Väster i centrala Jönköping vid Juneporten av Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen har ägt fastigheten i över 100 år.

Fastigheten är en blandfastighet byggd 1964 med butiker, kontor och bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 5 000 kvadratmeter. Fastigheten har även ett positivt planbesked för att utveckla fastigheten och detaljplanearbetet beräknas påbörjas 2022.

Genom förvärvet flyttar vi fram vår position på Väster i Jönköping ytterligare. Det händer väldigt mycket på Väster nu och vi vill vara med och utveckla stadsdelen vidare, säger Simon Harrius, VD på Hamhus.

Hamhus har i och med förvärvet ett kluster om fyra fastigheter på Västra Storgatan och det är även där som Hamhus kontor är beläget.

Vår största prioritet är nu att fylla den vakanta ytan i bottenplan, lokalen har varit tom en tid och vi vill fylla den med relevant innehåll. Det finns många tänkbara användningsområden förutom att fortsätta med matbutik. Vi på Hamhus är även glada över att säljaren genom sitt huvudkontor kommer att stanna kvar som hyresgäst på ett långt hyresavtal.

Svenska Alliansmissionen är säljare och har ägt fastigheten i över 100 år.

Hackspetten 7 har varit en fantastisk tillgång för vår rörelse under en lång tid. Nu har vi gjort bedömningen att fastigheten utvecklas bäst i annan regi och vi ser positivt på att Hamhus med sitt goda rykte och sin lokala närvaro blir ny ägare och hyresvärd, säger Ulf Häggqvist, missionsföreståndare för SAM.

Säljarens rådgivare i affären har varit Pangea Property Partners och Anno Advokater. Delphi Advokatbyrå har varit rådgivare åt köparen. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

För mer information, kontakta:

Simon Harrius
Simon Harrius, CEO Hamhus
036-550 17 33, simon.harrius@hamhus.se

Ulf Häggqvist
Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen
073-381 49 00, ulf.haggqvist@alliansmissionen.se

Om Hamhus

Hamhus är ett lokalt förankrat fastighetsbolag. Bolaget är en del av Jönköpings utveckling och fokuserar på centralt belägna kommersiella fastigheter. Ambitionen är att växa genom förvärv och projektutveckling i Jönköping.

Bolagets fastighetsinnehav består av cirka 35 000 kvadratmeter, både lokaler och lägenheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 850 mkr. Hamhus har även obebyggd mark på cirka 110 000 kvadratmeter.

Hamhus ägs av the Hamrin Foundation som grundades 1985 av familjen Hamrin. The Hamrin Foundation förvaltar både fastigheter i Jönköping och aktier med ett samlat värde om cirka 2,3 mdr. Fastigheterna ägs och förvaltas långsiktigt.

Läs mer på hamrinfoundation.com och hamhus.se

Om Svenska Alliansmission

Svenska Alliansmissionen är ett kristet trossamfund med cirka 150 församlingar och 13 700 medlemmar. Rörelsen har rötterna i Småland och många av församlingarna finns i Jönköpings län. Huvudkontoret är placerat i Jönköping. Genom samordnade resurser arbetar Svenska Alliansmissionen i ett 20-tal länder och har runt 30 utsända medarbetare i Sverige och världen.

Läs mer på alliansmissionen.se