EN | SV

a
maj 30, 2023

I fusionen mellan industri, konst och akademin söks svar på samhällets frågor

Still image from video documentation: Pierre Guillet de Monthoux

The Hamrin Foundation initierar interdisciplinära projekt som söker svar och konkreta lösningar på samhällsfrågor. Ett tydligt exempel på det är ett unikt samarbete mellan The Hamrin Foundation, Kungl. Konsthögskolan, Handelshögskolan och ett industriföretag i Småland.

The Hamrin Foundation har i samarbete med Kungl. Konsthögskolan bjudit in en konstnär för att utveckla ett konstprojekt som genomförs i produktionsmiljön på ett industriföretag i Småland. Med utgångspunkt i industriföretagets innovationscenter sker ett möte mellan industrins och konstens forskande processer som kommer mynna ut i en utställning till hösten.

– Förhoppningen är att detta interdisciplinära projekt ska ge nya insikter för såväl konsten som industrin. Vi hoppas få se utvecklingen av nya sätt att tänka och göra för industrin, konsten och akademin. Vi tror att det är i fusionen svar på samhällets frågor kan hittas, säger Lovisa Hamrin, ordförande i The Hamrin Foundation.

Projektets konstnär är Sara Ekholm Eriksson. Sedan hon nyligen examinerades från Kungl. Konsthögskolan har hon rönt stora framgångar genom att mixa material och tekniker till installationer som utvecklar ett platsspecifikt berättande och uppehåller sig i gränslandet mellan natur och artefakt. Hennes arbete i produktionsmiljön har pågått sedan januari 2023.

– Jag söker mig alltid till situationer där mina idéer och den konstnärliga processen utvecklas i mötet med människorna och materialen, platsen och dess historia. Här har jag snabbt blivit en del av miljön och vi lär av varandra. Det ska bli spännande att visa vad ett sådant här samarbete leder till när utställningen öppnar i höst, säger Sara Ekholm Eriksson.

Parallellt under hela arbetet följer Handelshögskolan i Stockholm, genom Pierre Guillet de Monthoux, projektet ur ett näringslivsperspektiv.

– På Handelshögskolan undersöker vi konstnären som kreativ resurs när man ska tackla stora problem inom företagandet. Konsten kan ju på ett unikt sätt få oss att tänka ”utanför den vedertagna industri-boxen”. Hur kan konstens kraft hjälpa ledning och produktion till effektiv samhällsrelevans? undrar Pierre Guillet de Monthoux, Affiliated professor och Academic director för Handelshögskolans Art Initiative.

För Kungl. Konsthögskolan är samarbetet med The Hamrin Foundation, Handelshögskolan och ett industriföretag i Småland ett sätt att utveckla konsten.

– Konst kan uppstå och finnas var som helst, men ofta är det när den lämnar hävdvunna rum som det oväntade sker. Här kan vi utveckla nya kunskaper och gå framtiden till mötes genom att dela frågor, intressen och metoder mellan olika världar, säger Fredrik Ehlin, prorektor för Kungl. Konsthögskolan.

Om The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation skapar interdisciplinära projekt som förflyttar samhället, akademin och näringslivet. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor. The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Om Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition som började redan 1735. Det är Sveriges största högskola i fri konst och Sveriges minsta statliga högskola. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom ämnena fri konst och arkitektur på konstnärlig grund.

Om Handelshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm (SSE, Stockholm School of Economics) är ett privat universitet grundat för mer än ett sekel sedan. För snart tio år sedan man beslöt sig för att låta konst och litteratur inspirera SSEs hela kunskaps-strategi Free (står för Fact-based, Reflective, Empathetic och Entrepreneurial). Sedan dess ansvarar SSE Art Initiative för konst-koppling till toppmoderna ledarutbildningar och internationell företagsforskning i ekonomi och management.

Presskontakt

Alice Berntsson, Head of Marketing and Relationships

Tel: +46 (0)704 28 63 16

E-post: alice.berntsson@hamrinfoundation.com