EN | SV

a
mars 04, 2022

The Hamrin Foundation bidrar till forskning kring Sveriges geoekonomiska förutsättningar

Det oroliga geopolitiska läget gör det angeläget för Entreprenörskapsforum att förstärka forskning och analys kring Sveriges geoekonomiska förutsättningar, konkurrenskraft och långsiktiga välstånd. Från ett redan ansträngt läge blir frågor om integration och självförsörjning än mer angelägna i och med Rysslands invasion av Ukraina som sannolikt föranleder en ny flyktingström till Sverige. För att stärka Entreprenörskapsforums möjligheter att bidra till oberoende omvärldsanalys och forskning inom samhällskritiska policyområden ger Lovisa Hamrin genom The Hamrin Foundation ett generöst bidrag till verksamheten.

Inom Entreprenörskapsforums forskningsprojekt Integration Sverige har det tidigare fastställts vilka allvarliga problem Sverige står inför vad gäller den ekonomiska integrationen och den låga självförsörjningsgraden. Ett läge som kan komma att förändras avsevärt i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Entreprenörskapsforum har gjort ett stort avtryck i såväl debatten som i politiken med de underlag som togs fram inom ramen för Integration Sverige. Det är viktigt att vi nu fortsätter och stärker den oberoende omvärldsbevakningen av det geoekonomiska läget för att ge Sverige de bästa förutsättningarna att upprätthålla konkurrenskraft, stabilitet och därmed långsiktigt välstånd, säger Lovisa Hamrin, ordförande The Hamrin Foundation.

Geopolitiska förändringar och spänningar understryker vikten av framsyn vad gäller den digitala och ekonomiska omvandlingen, kritisk infrastruktur och kompetensförsörjning. Den ökande teknologiska frånkopplingen mellan länder skapar handelshinder och isolerade system, vilket kan medföra svårigheter för en liten, innovations- och handelsdriven ekonomi som den svenska.

Den svenska konkurrenskraften är i behov av genomgripande analys och politisk reformvilja. Vi är redan i elfte timmen, våra studier visar att Sverige tappar mark jämfört med OECD och beklagligt nog skiljer ut sig med en produktivitet som har sjunkit mer än OECD-snittet efter pandemin. Återhämtning såväl som beredskap för svårare tider kräver väl underbyggd kunskap som Entreprenörskapsforum ämnar bidra med, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum.

Om Hamrin Foundation

Hamrin Foundation grundades 1986 genom donationer från Jenz Hamrin och hennes dotter Christina Hamrin. Sedan 1988 har stiftelsen delat ut cirka 320 miljoner kronor till forskning. Tillgångarna har ökat sedan 2015 från 831 miljoner kronor till cirka 2,3 miljarder kronor genom aktiv förvaltning.

Hamrin Foundation ger en trappa till kunskap för nya tänkare att klättra. Vi tror att mod, kreativitet och vision är nycklarna till meningsfull effekt. Vår passion är att skapa glädjande och spännande broar mellan akademi, industri och samhälle.

Hamrin Foundation ingår i Jönköpingsbaserade Herenco-gruppen som är ett familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen. Företagen Emballator, Herenco Invest, Acticon, Leif Arvidsson, Miljöhallen Golv, Hagab, Nimex och LGG Inneklimat är helägda bolag som ingår i koncernen. Koncernen omsätter 3,5 mdr och har cirka 1100 anställda. Herenco är även delägare i portföljbolagen Nolato (publ), Balco (publ), Lyko (publ), Profoto (publ), Fractal (publ), Lifvs samt huvudägare i JKS Golv och Nättraby Kakelservice.

För intervjuer och kommentarer:
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola och Internationella handelshögskolan i Jönköping, 070-659 14 06