EN | SV

a
april 18, 2023

The Hamrin Foundation och Karlstads universitet i nytt samarbete – ny kunskap skapas när forskning möter praktik

Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv – ofta med kundupplevelsen i fokus. I samarbete med The Hamrin Foundation släpper nu CTF en ny seminarieserie.

I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar.

– Fokus är att utveckla och bidra med ny kunskap, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare för CTF. Detta arbete görs i samverkan med aktörer inom näringsliv, politik, akademi samt ideella och offentliga organisationer. När akademi och praktik möts samverkar forskningen som bäst och kommer till nytta. För det krävs nya och olika typer av arenor för att mötas, samtala samt dela erfarenheter och utmaningar.

Syftet med seminarieserien Värdeskapande samtal – som genomförs i samarbete med The Hamrin Foundation – är att presentera, diskutera och sprida samhällsviktiga forskningsresultat i ett vidare sammanhang och uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

– Vi på The Hamrin Foundation tror att det är i fusionen mellan akademin, näringsliv och samhället som svar på samhällsfrågor hittas. För att kunna skapa samtal och möten mellan aktörerna krävs nya kommunikativa grepp och vi ser Värdeskapande samtal som ett sådant sätt, säger Lovisa Hamrin, ordförande i stiftelsen The Hamrin Foundation.

Forskare presenterar resultat kring ett aktuellt ämne och möter praktiker i ett samtal inför publik. Praktiker kan exempelvis vara politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet.

– Det här är ett bra sätt att tillföra andra perspektiv, säger Per Kristensson. Akademin har historiskt haft svårt att få ut sina budskap till omgivande samhälle och därtill haft svårt att förstå de utmaningar som finns utanför akademin.

Den första delen i seminarieserien Värdeskapande samtal genomfördes den 21 mars då Peter Santén, principal innovation manager på Volvo Group, och Maria Åkesson, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF och Handelshögskolan, möttes i ett samtal om tjänstefiering och tjänstelogik.

> Titta på seminariet

> Läs mer om Värdeskapande samtal på kau.se

The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation skapar interdisciplinära projekt som förflyttar samhället, akademin och näringslivet. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor.

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.