EN | SV

a
maj 08, 2023

The Hamrin Foundation och Vandalorum introducerar ett nytt konst- och industrisamarbete

Oscar Guermouche och Lovisa Hamrin. Foto: Vandalorum

Under våren 2023 startar The Hamrin Foundation och Vandalorum ett för Sverige unikt utbildningsprogram där konst- och designstudenter vid svenska lärosäten samarbetar med småländsk industri. Programmet etableras på konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo och leds av konstnär Oscar Guermouche.

Om programmet

Det nya konst- och industriprogrammet har som mål att skapa en kunskapsspridande och utforskande verksamhet som möjliggör nya möten och samarbeten mellan konst- och designstudenter vid svenska lärosäten och småländsk industri. Programmets huvudsyfte är att skapa ett lärocentrum som inspirerar till nya initiativ och förhållningssätt inom såväl akademin som industrin. Varje projekt kommer att presenteras i en publik utställning på Vandalorum.

– Vi har en lång historia med Vandalorum som partner och att nu få starta upp ett nytt projekt tillsammans som ger en unik möjlighet för konststudenter och småländsk industri att mötas känns väldigt roligt och spännande. Vi på The Hamrin Foundation vill skapa interdisciplinära projekt som bidrar till förändring i samhället, akademin och näringslivet. Samarbetet med Vandalorum är ett exempel på det. Extra roligt att det här projektet inkluderar regional industri, säger Lovisa Hamrin, ordförande på stiftelsen The Hamrin Foundation.

– Det här programmet är en unik möjlighet för olika fält att mötas och utbyta förhållningssätt. Det finns en enorm potential i det för alla inblandade. Som konstnär är jag särskilt angelägen om att konsten får hitta fler områden i samhället att samverka med, säger Oscar Guermouche, programansvarig konst & industri, Vandalorum.

Om The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation skapar interdisciplinära projekt som förflyttar samhället, akademin och näringslivet. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor. The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Om Oscar Guermouche

Programmet kommer att ledas av konstnär Oscar Guermouche (f. 1977). Han har en masterexamen från Institutionen för konst vid Konstfack i Stockholm och är återkommande föreläsare och gästlärare på Kungl. Konsthögskolan, Konstfack och Akademin Valand. Därtill är han vice ordförande i Konstnärsnämndens Bildkonstnärsfond och ordförande i Iaspis-delegationen samt ledamot i Konstfacks högskolestyrelse.

Om Vandalorum

Vandalorum är ett museum för regional, nationell och internationell samtidskonst och design. Verksamheten är fokuserad på utställningar och kunskapsförmedling. Placeringen mitt i Gnosjöregionen, ett av landets mest produktionsstarka områden, är vald med omsorg. I arbetet med att vara mer än ett museum är Vandalorums mål att främja utveckling, där den fria konsten är en inspirationskälla för nytänkande och innovationer inom näringsliv och industri. Sedan 2004 har Vandalorum bedrivit fristående utbildningssatsningar i samarbete med olika högskolor i Sverige.

Oscar Guermouche and Lovisa Hamrin. Photo: Vandalorum