EN | SV

a
april 13, 2023

The Hamrin Foundation och Örebro universitet tilldelar pris för forskningskommunikation till världsledande antibiotikaforskare

Joakim Larsson, världsledande forskare i antibiotikaresistens, blir den förste att få det nya stora Priset för framstående forskningskommunikation på 100 000 kronor. Priset har instiftats av The Hamrin Foundation och Örebro universitet.

– Jätteroligt! Jag har lagt ner många år på forskningskommunikation så en sådan uppskattning för den delen av arbetet är väldigt roligt, säger Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet.

Juryns motivering lyder:

”Joakim Larssons studie om stora utsläpp av antibiotika från läkemedelstillverkning i Indien blev en världsnyhet. Sedan dess har han skickligt kommunicerat sin forskning till viktiga målgrupper, inte minst beslutsfattare både i Sverige och internationellt. Antibiotikautsläppen är ett hot mot den globala hälsan och Joakim Larssons långsiktiga engagemang för forskningskommunikation har lett till konkreta förändringar.”

– Joakim Larsson har framgångsrikt nått ut med sin forskningskommunikation och vikten av att kommunicera ut forskning har blivit väldigt tydlig. Att kommunikationen lett till konkreta resultat som påverkar hur vi globalt måste agera är något att inspireras av inom andra forskningsområden. Vi ser framemot att fortsatt se hur Joakim Larssons sätt att arbeta med kommunikation kan inspirera andra inom akademin, säger Lovisa Hamrin, ordförande i stiftelsen The Hamrin Foundation.

Totalt har 66 nomineringar kommit in till juryn för de två priser som delas ut i år.

– Jag är imponerad över alla de goda förslag som har kommit in. Det har varit stenhård konkurrens och vi har sett många exempel på hur skicklig kommunikation har gjort att forskning har kunnat komma till stor nytta i samhället, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Det andra priset för framstående forskningskommunikation är på 50 000 kronor och går till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet. Priset tilldelas medicine doktor Anna Duberg, som har kommunicerat sin forskning om dans för hälsa så att den nya kunskapen nu tillämpas över hela landet.

Juryns motivering: ”Anna Duberg har framgångsrikt spridit ny kunskap och storskaligt omsatt sin forskning i praktiken. Med ett starkt engagemang har hon på vetenskaplig grund hjälpt unga flickor att må bättre genom kravlös dans. Genom effektiv kommunikation till media, skolor, näringsliv, kungligheter och framför allt tonåringar har metoden för ökad hälsa nu nått nära 200 orter i landet.”

– Det har varit viktigt för mig att nå ut, eftersom det finns ett stort behov. Inte en enda ungdom ska behöva tänka att det inte går att göra något för de ska må bättre, säger Anna Duberg.

I juryn ingår rektor vid Örebro universitetet, ordförande för The Hamrin Foundation, generalsekreteraren för Vetenskap & Allmänhet och kommunikationschefen vid Örebro universitet.

Priserna kommer att delas ut i samband med Örebro universitets akademiska högtid den 6 maj.

> Läs en längre intervju med Joakim Larsson på öru.se

> Läs en längre intervju med Anna Duberg på öru.se

The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation skapar interdisciplinära projekt som förflyttar samhället, akademin och näringslivet. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor.

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Örebro universitet

Idag är 122 professorer, 800 lärare och forskare och 490 doktorander knutna till åtta institutioner och tre fakulteter vid Örebro universitet.

Örebro universitet finns i intervallet 401 till 500 i Times Higher Educations rankning av världens bästa universitet. På listan över vetenskapliga citeringar placerar sig universitetet på plats tre i Sverige, efter Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Läs mer om Örebro universitet här