EN | SV

a

Vilka vi är och vad vi gör

The Hamrin Foundation är en familjenära
stiftelse grundad 1985.

Från vänster: Christina Hamrin, Carl-Olof Hamrin, Jenz Hamrin. Tyskland (1955). Privat.

The Hamrin Foundation (Carl-Olof & Jenz Hamrins Stiftelse) grundades i november 1985 när Jenz Hamrin och hennes dotter Christina donerad en tredjedel av sina aktier i Herenco AB.

The Hamrin Foundations ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller projekt. Sedan starten har vi delat ut över 320 miljoner kronor.

Jönköping University med fokus på Jönköping International Business School (JIBS) är stiftelsens största enskilda mottagare av anslag, drygt 200 miljoner kronor. A majority of that funding has gone to Jönköping International Business School (JIBS).

Från 2023 och framåt kommer vi att fokusera på områden som Public Policy och Media.

The Hamrin Foundation (Carl-Olof & Jenz Hamrins Stiftelse) grundades i november 1985 när Jenz Hamrin och hennes dotter Christina donerad en tredjedel av sina aktier i Herenco AB.

The Hamrin Foundations ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller projekt. Sedan starten har vi delat ut över 320 miljoner kronor.

Jönköping University med fokus på Jönköping International Business School (JIBS) är stiftelsens största enskilda mottagare av anslag, drygt 200 miljoner kronor. A majority of that funding has gone to Jönköping International Business School (JIBS).

Från 2023 och framåt kommer vi att fokusera på områden som Public Policy och Media.

the hamrin foundation_contact

Our focus areas

The Hamrin Foundation creates interdisciplinary projects that move society, academia, and business. We facilitate and create projects with the mission to find new actionable answers to urgent matters in our society. We focus our work to five distinct areas. Within Public Policy we focus on Public Sector, The Academy, and Entrepreneurship. Within Media we focus on Free speech and Art.

Do you want to know more about our areas? Contact us!

Vårt ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att främja tillämpad vetenskaplig forskning rörande massmedier, språk och kommunikation , dess framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter.

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såval planering av forskningsprojekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårt ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att främja tillämpad vetenskaplig forskning rörande massmedier, språk och kommunikation , dess framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter.

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såval planering av forskningsprojekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vår mission

The Hamrin Foundation skapar en trappa till kunskap för nya tänkare att klättra.
Vi tror att mod, kreativitet och vision är nycklarna till meningsfull effekt.
Vår passion är att skapa glädjande och spännande broar mellan akademi, industri och samhälle.

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande oberoende intellektuella fyren i Småland. Vi vill lansera innovativ, globalt effektfull forskning på marknaden inom 10 år från idé.

Vår styrelse

LOVISA HAMRIN

Ordförande

LOVISA HAMRIN

Ordförande

CARL-MIKAEL LINDHOLM

Styrelseledamot

JERKER MOODYSSON

Styrelseledamot

MAGNUS WELANDER

Styrelseledamot

CARL-MIKAEL LINDHOLM

Styrelseledamot

Sund ekonomi för att uppnå vårt syfte

Våra tillgångar har vuxit de senaste åren, tack vare aktiv förvaltning och saminvesteringar med Herenco Holding.

Vi är aktivt engagerade i våra hel- och delägda bolag.