EN | SV

a

The Hamrin Foundations

projekt

Under 2023 inleder vi en satsning på forskningsområdena Public Policy och Media. Våra anslag kan användas för att antingen planera forskningsprojekt eller genomföra planerade projekt. Våra förmånstagare är individer, forskargrupper, institutioner och liknande aktörer.

Konstprojekt i produktionsmiljön på ett industriföretag

The Hamrin Foundation har i samarbete med Kungl. Konsthögskolan bjudit in en konstnär för att utveckla ett konstprojekt som genomförs i produktionsmiljön på ett industriföretag i Småland. Med utgångspunkt i industriföretagets innovationscenter sker ett möte mellan industrins och konstens forskande processer som kommer mynna ut i en utställning.

Pris till forskningskommunikation som förändrat samhället

The Hamrin Foundation har tillsammans med Örebro Universitet instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100 000 kronor går till en person som fått stort genomslag med att sprida vetenskaplig kunskap.

Värdeskapande samtal

I samarbete med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet släpper vi en ny seminarieserie. I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar. CTF forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv – ofta med kundupplevelsen i fokus.

Photo: Patrik Svedberg / Jönköping University

Nyckelpartner och investerare i Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS)

Jönköping University är The Hamrin Foundations största enskilda bidragstagare med drygt 200 miljoner kronor. I synnerhet Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har dragit nytta av stiftelsens stöd: vi har satsat strategiskt på JIBS sedan 1986. Idag är JIBS en ledande handelshögskola.

Impact Scholarship

Under 2022 lanserade The Hamrin Foundation vårt Impact Scholarship – ett stipendium för studenter som genom sin uppsats påverkat samhället.

Nu har vi öppnat ansökan för Impact Scholarship 2023.

Vandalorum

The Hamrin Foundation är en av grundarna till Vandalorum, ett museum som visar vår tids mest framstående konst och design. Vandalorum bygger på en traditionell lada, med en modern tolkning. Byggnaden är designad av den italienske arkitekten Renzo Piano.

Under våren 2023 startar The Hamrin Foundation och Vandalorum ett för Sverige unikt utbildningsprogram där konst- och designstudenter vid svenska lärosäten samarbetar med småländsk industri. Programmet leds av konstnär Oscar Guermouche.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Art Initiative

Art Initiative integrerar konsten i Handelshögskolans akademiska miljö för att bredda skolans utbildningsområde.

Inspirationsresa 2022

Under sju dagar i maj 2022 upptäckte vi Israel tillsammans med Israels Ministry of Economy & Industry. Målet med resan var att lära, bli inspirerad och etablera nya relationer.