EN | SV

a

The Hamrin Foundation och Art Initiative

Vad är Art Initiative?

Art Initiative integrerar konsten i Handelshögskolans akademiska miljö för att bredda skolans utbildningsområde. Projektet bygger i första hand på skolans permanenta samling, visningar av videokonst och utställningar av samtida konstnärer. Den har ett nära samarbete med studentföreningen Art Division.

Art Initiative anser att en bredare utbildningsbakgrund hjälper människor att närma sig komplexa problem på olika sätt. Den ser konst som en metod snarare än bara dekoration. Det finns också en koppling till entreprenörskap: konst kan röra människor och ge dem energi, kan vara en drivkraft som ger dem möjlighet att skapa.

The Hamrin Foundations bidrag

The Hamrin Foundation kommer att investera 1,5 miljoner kronor i Art Initiative under de kommande tre åren. Detta kommer att ge Stiftelsen tillgång till en ström av idéer och nätverk med intressanta, olika aktörer. Genom att fördjupa oss i liberal arts värnar vi om vår relevans som människor i framtiden och i förlängningen i utvecklingen av företag och samhälle.

The Hamrin Foundation började samarbeta med Stockholms Kungliga Konsthögskolan i slutet av 2021. Målet med detta samarbete är att väcka diskussion, arrangera besök som fokuserar på hållbarhet och utforska den energi som genereras när konstens utforskande karaktär möter affärsinnovation.