EN | SV

a

Värdeskapande samtal –
ett samarbete med Karlstads universitet

Vad är Värdeskapande samtal?

I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar.

Syftet med seminarieserien Värdeskapande samtal är att presentera, diskutera och sprida samhällsviktiga forskningsresultat i ett vidare sammanhang och uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

Forskare presenterar resultat kring ett aktuellt ämne och möter praktiker i ett samtal inför publik. Praktiker kan exempelvis vara politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet.

Värdeskapande samtal görs tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

The Hamrin Foundations bidrag

Vi på The Hamrin Foundation tror att det är i fusionen mellan akademin, näringsliv och samhället som svar på samhällsfrågor hittas.

För att kunna skapa samtal och möten mellan aktörerna krävs nya kommunikativa grepp och vi ser Värdeskapande samtal som ett sådant sätt.

Första seminariet fokuserar på tjänstefiering och tjänstelogik

Den första delen i seminarieserien Värdeskapande samtal genomfördes i mars 2023 då Peter Santén, principal innovation manager på Volvo Group, och Maria Åkesson, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF och Handelshögskolan, möttes i ett samtal om tjänstefiering och tjänstelogik.